ต.ล.ท. รับหลักทรัพย์กองทุน “UHERO” เริ่มซื้อขายวันแรก 7 ก.พ.นี้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

Thematic ETF กองแรกของไทย ลงทุนในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 ก.พ. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “UHERO”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ อีทีเอฟ ซึ่งเป็นกองทุน Thematic ETF กองแรกของไทย ในธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์เกาะกระแสการเติบโตของธุรกิจเกมและอีสปอร์ต จัดตั้งโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “UHERO” นับเป็นอีกเครื่องมือให้แก่ผู้ลงทุนในการบริหารพอร์ตกระจายการลงทุนได้สะดวกง่ายดาย

กองทุน UHERO ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Global X Video Games & Esports ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา โดยจะไปลงทุนตามดัชนี Solactive Video Games & E-sports Index ดัชนีจะประกอบด้วย 30-40 บริษัทที่มีรายได้มาจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเกมและอีสปอร์ต ทั้งนี้ UHERO มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17-21 มกราคม 2565

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวกทั้งแบบเรียลไทม์ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลือกซื้อขายผ่านบริษัทจัดการลงทุน และตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่เว็บไซต์ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) www.uobam.co.th โทร 0-2786-2222 หรือศึกษาข้อมูล ETF เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/ETF

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance