เปิดพอร์ต “พีรนาถ” ทายาทเครือสหพัฒน์ 2 พันล้าน พบถือ JMART กับ HL ร่วมกับ นพ.พงษ์ศักดิ์

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

หนึ่งในทายาทอาณาจักรแสนล้านเครือสหพัฒน์ “พีรนาถ โชควัฒนา” ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล ที่เป็นเซียนหุ้นระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีมูลค่าหลักพันล้านบาท ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 2,045,179,833.75 ล้านบาท ปัจจุบันถืออยู่ทั้งหมด 9 หลักทรัพย์

1.HL บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ข้อมูล ณ ปิดสมุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถือจำนวน 2,555,000 หุ้น หรือ 0.94% ถือเป็นลำดับที่ 9 โดยราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 24.10 บาท เท่ากับว่า พีรนาถ มีมูลค่าที่ถือ HL 61,575,500 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 หรือประมาณ 5 เดือน (มีนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เข้าถือหุ้นหลักทรัพย์นี้ด้วยในลำดับที่ 10)

ปัจจุบัน HL มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,555.20 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 32.00 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 12.80 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม2565 อยู่ที่ 0.66% P/E Ratio 65.30 เท่า

2.JMART บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน 27,328,585 หุ้น หรือ 1.92% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด ณ วันที่ 25 ส.ค.2565 ถือเป็นลำดับที่ 10 ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 46.00 บาท เท่ากับว่า พีรนาถ มีมูลค่าที่ถือ JMART กว่า 1,257,114,910 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 หรือ 12 ปี จำนวน 1,560,100 หุ้น หรือ 0.52% (มีนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี เข้าถือหุ้นหลักทรัพย์นี้ด้วยในลำดับที่ 8)

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 65,639.81 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 64.00 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 38.00 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 3.15% P/E Ratio 25.09 เท่า

3.JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,655,000 หุ้น หรือ 4.39% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถือเป็นลำดับที่ 3 ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 28.50 บาท เท่ากับว่า พีรนาถ มีมูลค่าที่ถือ JUBILE กว่า 218,167,500 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 หรือประมาณ 10 ปี จำนวน 888,700 หุ้น หรือ 0.52%

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,966.78 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 33.25 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 21.40 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 1.82% P/E Ratio 16.34 เท่า

4.KISS บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,823,000 หุ้น หรือ 0.97% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถือเป็นลำดับที่ 6 ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 9.15 บาท เท่ากับว่า พีรนาถมีมูลค่าที่ถือ KISS กว่า 53,280,450 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 หรือประมาณ 7 เดือน จำนวน 3,030,000 หุ้น หรือ 0.51%

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,490.00 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 12.20 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 6.00 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 1.69% P/E Ratio 58.37 เท่า

5.MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,246,000 หุ้น หรือ 2.56% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด ณ วันที่ 9 กันยายน 2565 ถือเป็นลำดับที่ 3 ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 9.90 บาท เท่ากับว่า พีรนาถมีมูลค่าที่ถือ MC กว่า 200,435,400 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 หรือประมาณ 2 ปี จำนวน 5,407,000 หุ้น หรือ 0.68%

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7,840.80 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 10.40 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 8.70 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 6.06% P/E Ratio 16.14 เท่า

6.PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,180,525 หุ้น หรือ 3.30% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถือเป็นลำดับที่ 5 ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 8.35 บาท เท่ากับว่า พีรนาถมีมูลค่าที่ถือ PREB กว่า 85,007,383.75 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 หรือประมาณ 9 ปี จำนวน 2,692,712 หุ้น หรือ 1.16%

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,577.45 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 9.10 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 7.65 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 4.79% P/E Ratio 7.70 เท่า

7.SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,823,100 หุ้น หรือ 1.33% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ถือเป็นลำดับที่ ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 16.50 บาท เท่ากับว่า พีรนาถมีมูลค่าที่ถือ SNC กว่า 79,581,150 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 และเพิ่งปรากฏรายชื่อใหม่อีกครั้ง

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,976.64 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 23.80 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 13.70 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 5.45% P/E Ratio 7.51 เท่า

8.SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,468,600 หุ้น หรือ 1.38% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุด วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถือเป็นลำดับที่ 9 ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 5.30 บาท เท่ากับว่า พีรนาถมีมูลค่าที่ถือ SORKON กว่า 23,683,580 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 หรือประมาณ 5 เดือน

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,714.02 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 6.80 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 4.72 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 2.83% P/E Ratio 13.84 เท่า

9.THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,358,000 หุ้น หรือ 2.39% ปัจจุบันข้อมูล ณ ปิดสมุดวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถือเป็นลำดับที่ ราคาล่าสุด 12 ตุลาคม 2565 ปิดที่ 4.62 บาท เท่ากับว่า พีรนาถมีมูลค่าที่ถือ THREL กว่า 66,333,960 ล้านบาท ถือหุ้นดังกล่าวเพิ่งเข้าเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,772.00 ล้านบาท ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 6.40 บาท ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ 2.90 บาท อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 อยู่ที่ 2.60% P/E Ratio 19.30 เท่า

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พีรนาถ เคยถือหุ้น S&J, SAAM, SELIC, SINGER, TNH, NEWS, PICO, PREB, KAMART, LVT, MACO, CI ,CMO, IFEC IT, J, ANAN และ BGT